Dictámen 41-24: DGR s/cobro de honorarios profesional – Sentencia judicial Gennia SA