Dictámen 19-22: Contratación profesional – Ministerio de Economía