Dictámen 09-22: Contratación profesional – Ministerio de Economía