Dictámen 64-22: Casino Club SA recurso de apelación