Dictámen 52-23: Contratación profesional – Ministerio de Familia